Rosja

//Rosja
Rosja 2019-11-15T15:07:15+00:00

 

                     WIZY ROSYJSKIE (dla obywateli RP)   

 

 

 

W sprawach wizowych zapraszamy do naszych biur:

Białystok, ul. Krakowska 17, tel. 85 742 43 51, 85 744 52 52; e-mail: marketing@bialtur.pl , biuro@bialtur.pl

Augustów, ul. Wojska Polskiego 19, tel. 87 643 11 22, 87 643 11 23; e-mail: augustow@bialtur.pl

Wizy turystyczne wydawane są osobom, wyjeżdżającym w celach turystycznych (wycieczka, zwiedzanie etc.). Wiza turystyczna jednokrotna wystawiana jest na okres do 13 dni lub maksymalnie do 30 dni (wymagane potwierdzenie opłaty noclegów).

Czas oczekiwania na wizę w trybie standardowym  – do 10 dni roboczych + czas przesłania dokumentów pocztą kurierską do/z Warszawy.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

 • komputerowo wypełniony i podpisany zgodnie z podpisem paszportowym wniosek wizowy http://visa.kdmid.ru
 • zdjęcie:
  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm

Foro wiza rosyjska

 • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe
 • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle
 • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami
 • ​paszport, ważny co najmniej 183 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;, posiadający minimum 2 wolne strony
 • ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem Kosztów Leczenia – min. 30 tys. EUR ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu. Wystawiamy je od razu w naszym Biurze.

Ponadto do wizy wymagane są:

 a) turystycznej: voucher, który jest integralną częścią składanego wniosku wizowego. Jeżeli takiego nie posiadasz  to go dla Ciebie przygotujemy.

b) biznesowej: wizy biznesowe wydawane są przedsiębiorcom oraz przedstawicielom organizacji gospodarczych, wyjeżdżającym w celach współpracy z rosyjskim partnerem, udziału w targach, obsługi serwisowej etc. zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy.

c) tranzytowej: wiza tranzytowe wydawana jest osobom przejeżdżającym tranzytem przez Rosję. Może być jedno lub dwukrotna, wydawana jest na podstawie posiadanej wizy do kraju docelowego i wystawiana jest na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzaju transportu).

Wiza tranzytowa nie jest wymagana w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego. Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest wymagana), bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji.

Wielokrotna biznesowa wiza długoterminowa na okres do 1 roku wydawana jest na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania (w przeciągu ostatniego roku) poprzedniej jedno lub dwukrotnej wizy biznesowej.

Opłata konsularna w PLN

150,00 PLN – Tryb normalny

306,00 PLN – Tryb ekspresowy

Dodatkowo płatne są: opłata w centrum wizowym, przesyłki kurierskie, pośrednictwo wizowe, obowiązkowe ubezpieczenie  i ewentualnie voucher jeżeli jest potrzebny.

UWAGA! Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów.

Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.
Można posiadać maksymalnie 5 wiz turystycznych w danym roku!

Turyści udający się do Rosji przez terytorium Białorusi muszą posiadać białoruską wizę tranzytową.

UWAGA: Dzieci do 6 lat nie płacą opłaty konsularnej!

OBOWIĄZEK MELDUNKU /REJESTRACJI/ PODCZAS POBYTU NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA PODSTAWIE WIZY

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rosyjskiej Federacji podlega obowiązkowi REJESTRACJI (MELDUNKU). Każdy podróżny obcokrajowiec przekraczający rosyjską granice otrzymuje od rosyjskiej straży granicznej KARTĘ MIGRACYJNĄ, która jest niezbędna do zakwaterowania w hotelu i dokonania tak zwanej rejestracji. Rejestracji należy dokonać w ciągu 72 godz. (w ciągu 3 dni roboczych) od momentu przekroczenia granicy /nie liczy się dni wolnych od pracy /.

Jeśli zamieszkujemy w: hotelu, sanatorium, domu wczasowym, na kempingu, lub w bazie turystycznej pensjonacie, ośrodku dla młodzieży, to te instytucje mają obowiązek dokonać rejestracji i wykonują go automatycznie.

Rejestracji można również dokonać także osobiście na poczcie na całym terytorium Federacji Rosyjskiej, wysyłając listem zawiadomienie do Federalnych Służb Migracyjnych w następujących przypadkach:

 • posiadania wizy biznesowej, jeżeli siedziba firmy, która wystawiła zaproszenie nie znajduje się w miejscowości pobytu
 • posiadania wizy turystycznej
 • zamieszkania u osoby prywatnej

ZASADY WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZY WIZOWYCH FR, DLA OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ

Do prawidłowego wydruku wniosku niezbędny jest program Adobe Reader 9 lub nowszy (bezpłatny).

Konsulat przyjmuje tylko prawidłowo wydrukowane wnioski.

Na wszystkich wnioskach podpis Klienta powinien być taki sam jak w paszporcie, tylko czarnym długopisem.

 

Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru