Białoruś

//Białoruś
Białoruś 2020-07-13T08:26:11+00:00

Wizy na Białoruś   

Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wiz dla osób udających się na Białoruś. W Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku wszystkim zainteresowanym załatwiamy wizy zarówno w trybie normalnym jak i ekspresowym. W przypadku wiz wyrabianych w trybie normalnym cała procedura wizowa trwa w Konsulacie 5 dni roboczych a w przypadku wiz ekspresowych 2 dni robocze.

W sprawach wizowych zapraszamy do naszych biur:

Białystok, ul. Krakowska 17, tel. 85 744 52 52, 85 742 43 51

Augustów, ul. Wojska Polskiego 19, tel. 87 643 11 22, 87 643 11 23

e-mail: biuro@bialtur.pl, augustow@bialtur.pl

Do wyrobienia wizy turystycznej niezbędne są następujące dokumenty:

 • paszport (musi być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz  zawierać przynajmniej 2 czyste strony)
 • poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • potwierdzenie rezerwacji hotelu ( biuro pośredniczy w rezerwacjach noclegów)

Pozostałe niezbędne dokumenty dotyczące zamawianych usług turystycznych na Białorusi oraz specjalne ubezpieczenie NNW i KL TU AXA SA na Białoruś załatwia nasze Biuro.

UWAGA: wizy turystyczne mogą być jednokrotne lub dwukrotne i są wydawane maksymalnie na okres do 30 dni.


Do wyrobienia wizy prywatnej niezbędne są następujące dokumenty:

 • paszport (musi być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz  zawierać przynajmniej 2 czyste strony)
 • poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • skan białoruskiego paszportu osoby zapraszającej ( strona ze zdjęciem, danymi osobowymi w języku białoruskim, adresem zameldowania) lub oryginalne zaproszenie

UWAGA: wiza prywatna może być jednokrotna lub dwukrotna i jest wydawana maksymalnie na okres do 30 dni.


Do wyrobienia wizy służbowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • paszport (musi być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz  zawierać przynajmniej 2 czyste strony)
 • poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • zaproszenie ze strony białoruskiej (oryginał przy wizach długoterminowych)
 • ksero umowy o pracę osoby ubiegającej się o wizę

Dodatkowe dokumenty:

 • przy wizach długoterminowych dodatkowo wymagane są takie dokumenty jak: ksero umowy o współpracy między firmami, wpis do działalności firmy polskiej i białoruskiej
 • pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie wraz z wymienieniem nazwisk osób dla których mają być wyrabiane wizy

UWAGA: wiza służbowa może być krótkoterminowa jednokrotna lub dwukrotna, oraz krótkoterminowa (3-miesięczna – 45 dni pobytu) i długoterminowa wielokrotna (roczna – 90 dni pobytu) .

Wizę długoterminową służbową można uzyskać tylko w przypadku wcześniejszego posiadania wizy krótkoterminowej 3-miesięcznej ( 45 dni pobytu).


Do wyrobienia wizy tranzytowej potrzebne są następujące dokumenty:

 • paszport
 • poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • paszport z wstawioną już wizą rosyjską

UWAGA: Wiza tranzytowa wydawana jest na okres ważności rosyjskiej wizy docelowej, nie dłużej jednak niż na rok.


Do wyrobienia wizy długoterminowej dla kierowców firm transportowych potrzebne są następujące dokumenty:

 • paszport
 • poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • paszport z wstawioną już wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )
 • kserokopia prawa jazdy potwierdzona przez pracodawcę
 • kserokopia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób
 • oryginał zaświadczenia o przynależności do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • kserokopia umowy o pracę
 • pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców dla których mają być wyrobione wizy

 


Wszystkim osobom planującym turystyczny i służbowy wyjazd na Białoruś proponujemy:

 • rezerwację noclegów i wyżywienia
 • usługi przewodnickie i transportowe
 • atrakcyjny program turystyczny
 • ubezpieczenie KL i NNW
 • opiekę licencjonowanego pilota z jęz. rosyjskim (przy grupach zorganizowanych)

Cennik opłat wizowych – Taryfa opłat konsularnych od 01.07.2020r

Pobierz wniosek wizowy – wniosek wizowy na Białoruś

Niniejszy wniosek wizowy wypełnia się na komputerze za pomocą programu Adobe Reader, lub po wydrukowaniu wniosku ręcznie, czytelnie drukowanymi literami.

Aby wypełnić wniosek na komputerze:

 • Otwórz wypełniany wniosek wizowy za pomocą programy Adobe Reader bezpośrednio ze strony internetowej.
 • Ustaw kursor na rubrykę Nazwisko (naciśnij lewy przycisk myszy).
 • Wypełnij rubrykę Nazwisko.
 • Przejdź do następnej rubryki poprzez przyciskanie klawisza TAB.
 • Przemieszczać się po formularzu wniosku wizowego  można również przyciskając lewy przycisk myszy w odpowiednich rubrykach.
 • Przy naprowadzeniu kursora (nie przyciskając żadnych klawiszy myszy) na rubrykę, w formie wniosku pojawia się wzór wypełnienia tej rubryki.
 • Po wypełnieniu wszystkich rubryk formy wniosku wizowego i sprawdzenia zgodności podanych w nich informacji niezbędne jest wydrukowanie wniosku wizowego oraz jego podpisanie.