Białoruś

//Białoruś
Białoruś 2017-05-09T13:06:22+00:00

Wizy na Białoruś

Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wiz dla osób udających się na Białoruś. W Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku wszystkim zainteresowanym załatwiamy wizy zarówno w trybie normalnym jak i ekspresowym. W przypadku wiz wyrabianych w trybie normalnym cała procedura wizowa trwa w Konsulacie 5 dni roboczych a w przypadku wiz ekspresowych  1 – 2 dni.

W sprawach wizowych zapraszamy do naszych biur:

Białystok, ul. Krakowska 17, tel. 85 744 52 52, 85 742 43 51

Augustów, ul. Wojska Polskiego 19, tel. 87 643 11 22, 87 643 11 23

e-mail: biuro@bialtur.pl, augustow@bialtur.pl

Do wyrobienia wizy turystycznej i krótkoterminowej służbowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport (musi być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony – co najmniej są 2)
 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

Pozostałe niezbędne dokumenty dotyczące zamawianych usług turystycznych na Białorusi oraz specjalne ubezpieczenie NNW i KL TU AXA SA na Białoruś załatwia nasze Biuro.

Wszystkim osobom planującym turystyczny i służbowy wyjazd na Białoruś proponujemy:

 • rezerwację noclegów i wyżywienia
 • usługi przewodnickie i transportowe
 • atrakcyjny program turystyczny
 • ubezpieczenie KL i NNW
 • opiekę licencjonowanego pilota z jęz. rosyjskim (przy grupach zorganizowanych)

UWAGA: wizy turystyczne mogą być jednokrotne i dwukrotne i są wydawane maksymalnie na okres do 30 dni. Wizy krótkoterminowe służbowe mogą być tylko jedno- lub dwukrotne i są wydawane także maksymalnie na okres 30 dni.

Pośredniczymy również przy wyrabianiu białoruskich wiz tranzytowych, wiz długoterminowych dla kierowców firm transportowych oraz służbowych wiz długoterminowych dla firm i instytucji.

Dla uzyskania wizy długoterminowej dla kierowców firm transportowych potrzebne są następujące dokumenty:

 • Paszport z wstawioną już wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )
 • Kserokopia strony paszportu z docelową wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )
 • Kserokopia prawa jazdy potwierdzona przez Pracodawcę
 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • Ubezpieczenie NNW i KL – MY wystawiamy na miejscu
 • Kserokopia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób
 • Oryginał zaświadczenia o przynależności do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Kserokopia umowy o pracę
 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców dla których mają być wyrobione wizy

UWAGA: Wizy tranzytowe wydawane są na okres ważności rosyjskiej wizy docelowej, nie dłużej jednak niż na rok.  Wizy długoterminowe są wydawane na okres 3 miesięcy lub jednego roku.

Dla uzyskania wizy długoterminowej służbowej dla pracowników firm i instytucji potrzebne są następujące dokumenty:

 • wypełniony komputerowo wniosek wizowy
 • kolorowe zdjęcie
 • paszport
 • Ubezpieczenie NNW i KL – wystawiamy na miejscu
 • Kserokopia Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS
 • ORYGINAŁ zaproszenia od białoruskiej instytucji lub kontrahenta wystawione według specjalnego wzoru
 • Kserokopia umowy o pracę osoby ubiegającej się o wizę
 • ORYGINAŁ wypisu z ewidencji przedsiębiorców kontrahenta z Białorusi
 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie długoterminowych  wiz służbowych wraz z wymienieniem nazwisk osób dla których mają być wyrabiane wizy
 • ksero kontraktu o współpracy

Cennik opłat wizowych – Cennik opłat konsularnych Bialoruś

Pobierz wniosek wizowy – Wniosek-wizowy-Białoruś_9.05.2017

Niniejszy wniosek wizowy wypełnia się na komputerze za pomocą programu Adobe Reader. W przypadku, jeżeli na Państwa komputerze nie zainstalowany w/w program lub powstały inne kłopoty przy wypełnieniu, proszę pobrać sobie ostatnią wersje Adobe Reader.

W celu wypełnienia wniosku na komputerze:

 • Otwórz wypełniany wniosek wizowy za pomocą programy Adobe Reader bezpośrednio ze strony internetowej.
 • Ustaw kursor na rubrykę Nazwisko (naciśnij lewy przycisk myszy).
 • Wypełnij rubrykę Nazwisko.
 • Przejdź do następnej rubryki poprzez przyciskanie klawisza TAB.
 • Przemieszczać się po formularzu wniosku wizowego  można również przyciskając lewy przycisk myszy w odpowiednich rubrykach.
 • Przy naprowadzeniu kursora (nie przyciskając żadnych klawiszy myszy) na rubrykę, w formie wniosku pojawia się wzór wypełnienia tej rubryki.
 • Po wypełnieniu wszystkich rubryk formy wniosku wizowego i sprawdzenia zgodności podanych w nich informacji niezbędne jest wydrukowanie wniosku wizowego oraz jego podpisanie.

UWAGA:

Z dniem 1 lipca 2013r Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku przyjmuje wnioski wizowe wypełnione wyłącznie komputerowo. Wnioski wizowe wypełnione ręcznie nie są przyjmowane.