Białoruś

/Białoruś
Białoruś 2018-07-20T07:47:09+00:00

NOWOŚĆ od 1.01.2018

Białoruś do 10 dni bez wiz !!

Ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”.

Od 1 stycznia 2018 r. nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego w celu turystycznym na Białoruś. Strefa bezwizowa, oprócz podróżnych przybyłych przez port lotniczy Mińsk, obejmie: Park „Kanał Augustowski” i przyległe do niego tereny (tj. Grodno i rejon grodzieński) oraz Strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć”.

Obszar strefy Park „Kanał Augustowski” obejmuje:

 1. miasto Grodno,
 2. obszar rady wiejskiej w Sopoćkiniach,
 3. obszar rady wiejskiej w Hoży,
 4. obszar rady wiejskiej w Podłabieniach,
 5. obszar rady wiejskiej w Kopciówce,
 6. obszar rady wiejskiej w Odelsku.

Wjechać i wyjechać ze Strefy Park „Kanał Augustowski” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

 1. drogowe:

Rudawka-Lesnaja, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą), Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą),

 1. kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi,
 2. port lotniczy w Grodnie.

Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:

 1. miasto Brześć,
 2. rejon brzeski,
 3. rejon żabinkowski,
 4. rejon kamieniecki,
 5. rejon prużański,
 6. rejon świsłocki (administracyjnie należy do obwodu grodzieńskiego)

Wjechać i wyjechać do Strefy „Brześć” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

 1. drogowe:

Terespol-Brześć, Sławatycze – Domaczewo, Połowce-Pieszczatka-, Białowieża-Piererow (dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),

 1. kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć,
 2. port lotniczy w Brześciu.

Nowe uregulowania dotyczą obywateli 76 państw,  w tym Polski oraz Honkongu (specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej).

Warunki jakie należy spełnić:

 • przekroczenie granicy w porcie lotniczym Mińsk (w obie strony) – pośredniczymy w sprzedaży biletów
 • posiadać ważny paszport
 • ubezpieczenie zdrowotne (do nabycia w naszych Biurach)
 • środki płatnicze – min. 22,00 EUR/os./dobę

Nie jest wymagane posiadanie zaproszenia czy też rezerwacji hotelu (służymy pomocą w rezerwacji).

Dzień przylotu i wylotu są zaliczane do długości pobytu.

Ilość wjazdów nie jest ograniczona, jednakże długość pobytu nie może przekroczyć 90 dni w ciągu pół roku.

!!! Bezwizowe wyjazdy do Grodna !!!

Szanowni Państwo!!

Informujemy, iż z dniem 26.10.2016r. jest możliwość bezwizowego wyjazdu do Grodna i jego najbliższych okolic w tym także na białoruską część Kanału Augustowskiego.

Niezbędną do tego decyzję w tej sprawie podjęły władze Białorusi. Na jej podstawie będzie można przebywać w Grodnie i jego okolicach bez posiadania wizy w do maksymalnie 10 dni.

Ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Bialorusią dotyczy wyłącznie drogowego przejścia granicznego  Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz wodnego przejścia granicznego Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim. Przez inne przejścia graniczne Polski z Białorusią ruch bezwizowy nie będzie możliwy. Ruchem bezwizowym objęte jest także przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą Priwałka – Raigardas.

Do przekroczenia granicy każda osoba będzie musiała posiadać:

 • ważny paszport (skan paszportu – strona ze zdjęciem – musi być przesłany do naszego Biura)
 • dokument potwierdzający wykupienie świadczeń na terenie Białorusi, mogą to być np. bilety wstępu, przewodnik, transport, wyżywienie, noclegi, itp.) (załatwiają nasze Biura)
 • ubezpieczenie turystyczne (do nabycia w naszych Biurach)
 • środki płatnicze (22,00 EUR/os./dobę lub ich równowartość w innej walucie)
 • przy pobycie dłuższym jak 1 dzień należy również podać adres i numer telefonu miejsca noclegu (nasze Biuro pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych na terenie całej Białorusi)

Najlepiej zgłosić chęć takiego wyjazdu na 48 godzin przed.

Nasze Biura zapewnią organizację w Grodnie i okolicach – noclegów, transportu, posiłków, usług przewodnickich czy też innych usług oraz polis ubezpieczeniowych.

PYTANIA i ODPOWIEDZI – czyli więcej informacji

Zapraszamy do składania zamówień w naszych Biurach.

kliknij tu:

MAPA TERENU PRZEBYWANIA BEZ WIZY NA BIAŁORUSI

Mapy poglądowe obu obszarów bezwizowych

Mapa ruchu bezwizowego w Grodnie

Mapa obszaru bezwizowego w Brześciu

Granice obszaru bezwizowego zostaną oznakowane specjalnymi znakami informacyjnymi.

Granica ruchu bezwizowego

PYTANIA i ODPOWIEDZI

 • Czy trzeba mieć ze sobą dokument (pozwolenie) potwierdzający opłacenie usług turystycznych na terenie Białorusi?

Tak, obowiązkowo należy przez cały czas mieć go ze sobą i okazać na granicy.

 • Czy posiadanie tego dokumentu gwarantuje wjazd na Białoruś?

Niestety nie, zawsze ostateczna decyzja należy do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Czy jest możliwość od razu załatwienia więcej jak jednego dokumentu?

Tak oczywiście nie ma zakazu, jednakże trzeba pamiętać że na terenie Białorusi można przebywać max. 90 dni/rok (bez konieczności starania się o pozwolenie na pobyt tymczasowy).

 • Jaki obszar można odwiedzić bez wizy?

Jak wyżej w opisie.

 • Czy można wjechać z Polski a wrócić przez Litwę?

Tak oczywiście.

 • Czy można przyjechać do Grodna na ten dokument pociągiem?

Tak, jak wyżej w opisie.

 • Czy trzeba wypełnić na granicy kartę migracyjną?

Tak oczywiście jest taki obowiązek i należy ja zachować dla funkcjonariusza Straży Granicznej przy opuszczaniu Białorusi. Za jej utratę grozi mandat.

 • Czy są opłaty drogowe na terenie Białorusi?

Tak są drogi płatne – tzw. BelToll, jednakże na terenie ruchu bezwizowego drogi są bezpłatne na trasie przejście graniczne w Kuźnicy – wieś Korobczyce – Grodno – nie można jechać częścią drogi M-6 (która nie wchodzi w ruch bezwizowy)

 • Jakie drogi pozwalają na przejazd bez wizy?

Jak wyżej w opisie i na mapie.